Stanovení zadávacích podmínek

Po přečtení zadávací dokumentace musí mít dodavatelé jasnou představu, jaké plnění a za jakých podmínek zadavatel poptává a zda je dodavatel způsobilý a dostatečně kvalifikovaný se výběrového/zadávacího řízení zúčastnit.

Minimální povinné náležitosti zadávací dokumentace