Přeneste odpovědnost na nás. Vyvarujete se tak chybám, které se stále opakují.

Jak dlouho proces trvá a kdy nás kontaktovat?
V nejlepším případě se nám ozvěte ihned v samotném začátku procesu. Tedy v době, kdy si chcete něco pořídit a teprve začínáte řešit zadávací dokumentaci. Zapojit se můžeme i později, ale pak hrozí , že nebude možné provést veškeré úkony tak, aby byly správně. U zakázek malého rozsahu trvá celý proces dva a více měsíců. U zakázek dle ZZVZ zabere proces 3 - 6 měsíců.

Co kompletním zpracováním zakázek získáte?
Zajištění celého procesu zakázky probíhá s vaším minimálním zatížením. Nejdůležitější jsou pro nás zejména dva okamžiky spolupráce: pro příklad, jako administrátoři veřejné zakázky potřebujeme přesný popis toho, co potřebujete pořídit, a po lhůtě pro podání nabídek vzájemnou kontrolu podaných nabídek, resp. popisu plnění. Vše ostatní jsme schopni zajistit my. Za zpracování dokumentace přebíráme plnou odpovědnost.

Využijte našich zkušeností.
Veřejné zakázky se sice řídí jedním, relativně stručným zákonem, ale o to náročnějším. Požadavky a všechny postupy spojené se zakázkou musí být naprosto v souladu s platnou legislativou. Celý proces tedy může zhatit i jen chybné datum. Známe i postupy v zakázkách dle metodických pokynů, díky čemuž je naše orientace v problematice daleko komplexnější. Vyvarujete se tak sankcím nebo chybám, které často znamenají úplné zrušení či opětovné vyhlášení zakázky. 

Nejčastější chyby u zakázek:

Příprava zadávací dokumentace

Chyby v užití obchodních značek, krátké lhůty pro podání nabídek, nevyhovující popis plnění, chybně nastavená hodnotící kritéria, nedodržení nediskriminačních podmínek (např. v návrhu smlouvy nebo v obchodních podmínkách), chyby v obchodních podmínkách (např. nastavení dlouhé splatnosti faktur, neadekvátních pokut), chybné požadavky v kvalifikaci atd.

Vyhlášení výzvy

Neuveřejnění výzvy ve Věstníku veřejných zakázek (VVZ), nezaložení profilu zadavatele, neuveřejnění profilu zadavatele ve VVZ, chybně nastavené lhůty pro podání nabídek, neuvedení požadovaných informací v oznámení ve VVZ.

Průběh vyhlašování VŘ

Nezajištění včasných odpovědí na dotazy účastníků k zadávacím podmínkám, neprodloužení lhůty pro podání nabídek v případě úprav zadávacích podmínek apod.

Období po skončení lhůty pro podání nabídek

Nesprávné posouzení nabídek, nedotázání se na mimořádně nízkou nabídkovou cenu, nevyloučení účastníka, který by vyloučen být měl, nehodnocení nabídek dle daných hodnotících kritérií, umožnění změn v nabídce uchazeče.

Období po vybrání vítěze

Umožnění změn v nabídce, které nejsou přípustné, nesprávný průběh pořizování plnění – pořízení většího nebo menšího množství, změny ve smlouvě atp.