Dlouholeté zkušenosti, znalost zákona a dalších metodik do detailů. Precizní zpracování zadávací dokumentace, námitek, auditů.

V ČEM JE NAŠE PŘIDANÁ HODNOTA?

Známe nejen zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), ale i další metodiky.
Umíme realizovat jak zakázky, které se řídí ZZVZ, tak zakázky, které se řídí metodickými pokyny poskytovatele dotace nebo směrnicemi zřizovatele klienta.
Realizovali jsme výběrová řízení dle metodik OPTAK, OPPIK, OPZ, TREND, NPO, The Country for the Future, OPPI, OPLZZ, ROP, IROP, OPVK, OPPK, OPPA a další.

Víte, že ...?

zadávacích a výběrových řízení
0
hodnota zakázek
0 mld. Kč

Záruka kvality

Kvalita námi poskytovaných služeb je naším hlavním cílem. I proto jsme členy Asociace pro evropské fondy, sdružující největší renomované poradenské společnosti v Česku. Zároveň jsme poradenskou společností evidovanou Komorou daňových poradců ČR. Uvědomujeme si, jak velkou důvěru do nás vkládáte při svěření vašich plánů do našich rukou. Abychom mohli výsledky naší práce skutečně garantovat, máme uzavřeno pojištění  profesní zodpovědnosti s pojišťovnou Colonnade.

Jsme členem Asociace
pro evropské fondy.

Jsme členem Komory
daňových poradců.

Jsme evidováni Komorou
daňových poradců ČR.

Máme uzavřeno pojištění profesní zodpovědnosti s pojišťovnou Colonnade.