Potvrdíme správnost dokumentů, zajistíme bezproblémové kontroly, poradíme s námitkami

Zpracování auditu
Pokud si chcete nechat potvrdit, že proběhlá veřejná zakázka splňuje všechny zákonem či metodikou dané podmínky nebo víte, že plnění projektu podlehne kontrole, využijte našeho auditu. Jsme schopni analyzovat dokumentaci v řádu dní. Máme zkušenosti s audity veřejných zakázek od různých kontrolních orgánů, jako jsou řídící orgány ministerstev a jím podřízených organizací (např. API), dále kontroly ze strany FÚ, NKÚ apod. Ze zkušenosti víme, že každá kontrola je specifická a zaměřuje se na něco jiného.

Podání námitek
V případě, že nesouhlasíte s postupem zadavatele, ale nevíte, jak se účinně bránit, obraťte se na nás. Námitky můžete podat proti všem úkonům zadavatele, pokud v důsledku domnělého porušení zadavatelem vznikla újma na vašich právech. V těchto situacích se dají napadnout podmínky veřejné zakázky. Pozor, důležitou roli zde hraje čas! Každý ušetřený den hraje roli pro možná co nejpreciznější zpracování námitky. Pokud lhůtu, která je pro různé úkony jiná, promeškáte, nebudete mít již další možnost obrany. Podání návrhu na zahájeí řízení o přezkumu úkonů zadavatele ze strany ÚOHS je vázáno právě na podání námitek.

Příprava nabídky
Znáte-li postupy veřejné zakázky nebo si tímto procesem chcete projít sami, ale nejste si jisti přípravou nabídky tak, aby splňovala zadávací podmínky, obraťte se na nás.

Jak postupujeme v rámci těchto služeb:

Zpracování auditu

Správným začátkem kontroly je perfektně připravená dokumentace, která bude předmětem kontroly. Když kontrolní orgán vidí tuto preciznost, má obvykle menší chuť zabíhat do detailů. Pro zpracování auditu potřebujeme pouze zaslat kompletní dokumentaci k danému VŘ, které bude předmětem kontroly. Z dodané dokumentace jsme schopni celý průběh kontrolovaného VŘ analyzovat. Na klienta se obracíme pouze v případě nejasností či nestandardních záležitostí.

Podání námitek

Pokud se rozhodnete pro podání námitek, ozvěte se nám ihned. V případě opožděného podání námitek zaniká právo jako takové a zadavatel o takto podaných námitkách ani nerozhoduje. Poté, co od vás zjistíme, v čem spatřujete porušení zákona ze strany zadavatele, začneme zkoumat dokumentaci. Tu si ve většině případů zajistíme sami. Zpravidla do 2 pracovních dnů od náš obdržíte návrh námitky, kterou následně na základě vašich požadavků a připomínek finalizujeme.

Příprava nabídky

Vše probíhá s vaším minimálním zatížením. Stačí nám pouze sdělit, do jakého veřejného řízení se chcete přihlásit a dát nám k dispozici popis nabízeného plnění. Na základě tohoto zpracujeme nabídku tak, aby odpovídala zadávací dokumentaci. Případné nejasnosti jsme schopni dořešit i prostřednictvím telefonické nebo e-mailové komunikace. Společně nabídku finalizujeme a předáme se závěrečnými pokyny.