Termín dodání

Termín dodání předmětu plnění uvedený v zadávací dokumentaci (ZD) či jejích přílohách doporučujeme nastavit reálně, vždy raději s větší rezervou. Při realizaci zakázky je nutné postupovat dle stanovených podmínek. Termín dodání NELZE, až na výjimečné případy, prodloužit, resp. nelze prodloužit termín plnění stanovený ve smlouvě/ ZD jako pevný.

Doporučení ECONETU:

  • V zadávací dokumentaci uveďte předpokládaný (přibližný) termín plnění zakázky.
  • Ve smlouvě uveďte termín plnění např. v týdnech/měsících počítáno ode dne uzavření smlouvy.
  • V případě opakovaně poskytovaných služeb po dobu realizace dotačního projektu (uzavření rámcové dohody) uveďte ve smlouvě možnost prodloužení v případě prodloužení realizace dotačního projektu. Zároveň původní termín nastavte na celou dobu realizace projektu, tj. až do skončení realizace projektu.