Stanovení maximální možné ceny

  • Cenu doporučujeme určit reálně, na základě předchozích zkušeností resp. průzkumu trhu.
  • Nabídky s vyšší cenou, než je stanovená cena maximální, musí být vyřazeny.
  • Není možné měnit nabídkovou cenu u již podané nabídky.

Doporučení ECONETU:

Stanovte maximální možnou cenu zakázky reálně nebo pouze jako předpokládanou cenu.